Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Eva-Carin Lindgren

Professor

Eva-Carin Lindgren
Professor
Akademisk grad: Docent,
eva-carin.lindgren@gu.se
031-786 4228

Rumsnummer: Pedagogen C Insikten-C2 40
Postadress: Box 300, 40530 Göteborg
Besöksadress: Läroverksgatan 5 , 41120 Göteborg


Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (Mer information)
Box 300
405 30 Göteborg
www.iki.gu.se
iki@ped.gu.se
Fax: 031-786 2048

Besöksadress: Läroverksgatan 5 , 405 30 Göteborg

Om Eva-Carin Lindgren

Eva-Carin Lindgren disputerade 2002 och blev docent vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet 2012. Eva-Carins forskningsintresse inkluderar hälsopromotion, fysisk aktivitet och idrott. Utifrån doktorsavhandlingen designade hon och iscensatte en empowermentbaserad fysisk aktivitetsintervention för tonårsflickor. Hon har även medverkat i andra forskningsprojekt som syftat till att studera hälsopromotiva interventioner.

En annan tematik i Eva-Carins forskning berör problematiken med två av idrottsrörelsens olika uppdrag; tävlingsfostran (principer och värderingar som omgärdar tävlingsidrottens interna logik) kontra att få fler fysiskt aktiva i samhället (en del av föreningsfostran som kan ses som idrottens folkhälsouppdrag). I avhandlingen har hon i ljuset av detta haft fokus på tonårsflickor och efter avhandlingen på ledare och barn.

Publikationer i referee-granskade tidskrifter

 • Nilsson, P., Lindgren, EC. & Månsson, J. (2011). Lateral epicondylalgia. A quantitative and qualitative analysis of interdisciplinary cooperation and treatment choice in the Swedish health care system. Scandinavian Journal of Caring Sciences (Accepted 30 January 2011. doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00899.x.)
 • Grill, C., Ahlborg, G. & Lindgren, EC. (2011). Valuation and handling of dialogue in leadership - a grounded theory study in Swedish hospitals. European Journal of Work and Organizational Psychology, 25, 1: 34-54
 • Lindgren, EC., Baigi, A., Apitzsch, E. & Bergh, H. (2011). Impact of a 6-month Empowerment-Based Exercise Intervention Programme in Non-Physically Active Adolescent Swedish Girls. Health Education Journal, 70, 1: 9-20.
 • Haraldsson, K., Lindgren, EC., Mattsson, B., Fridlund, B. & Marklund, B. (2011). Adolescent girls´ experiences of underlying social processes triggering stress in their everyday life: A grounded theory study. Stress & Health, 27: e61–e70. DOI: 10.1002/smi.1336.
 • Eriksson, E., Baigi, A. & Lindgren, EC. (2010). Ett generellt skolbaserat hälsopromotivt program- en studie om skolungdomars mat- och rörelsevanor, tilltro till egen förmåga och syn på kroppsligt utseende. Svensk Beteendevetenskaplig Idrottsforsknings årsbok, 54-80. Lund: Lunds universitet.
 • Haraldsson, K., Lindgren, EC., Hildingh, C. & Marklund, B. (2010). What makes the everyday life of Swedish adolescent girls less stressful: a qualitative analysis. Health Promotion International, 25, 2: 192-199.
 • Baigi, A., Lindgren, EC., Starrin, B. & Bergh, H. (2008). In the shadow of the welfare society ill-health and symptoms, psychological exposure and lifestyle habits among social security recipients: A national survey study. BioPsychoSocial Medicine, 2: 15.
 • Haraldsson, K., Lindgren, EC., Fridlund B, Baigi A., Lydell, M. & Marklund, B. (2008). Evaluation of a School-Based Health Promotion Programme for Adolescents Aged 12-15 with Focus on Well-Being Related to Stress. Public Health, 122: 25-33
 • Eriksson, L. Baigi, A., Marklund, B. & Lindgren, EC. (2008). Social Physique Anxiety and Sociocultural Attitudes towards Appearance Impact on Orthorexia Test in Fitness Participants. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 18: 389-394
 • Lindwall, M. & Lindgren, EC. (2005).The effects of a 6-month exercise intervention programme on physical self-perceptions and social physique anxiety in non-physically active adolescent Swedish girls. Psychology of Sport and Exercise, 6: 643-658.
 • Lindgren, EC, Patriksson, G. & Fridlund, B. (2002). Empowering young female athletes through a self-strengthening programme: A qualitative analysis. European Physical Education Review, 8, 3: 230-248.
 • Lindgren, EC, Tebelius, U. & Fridlund, B. (2000). The impact of sport on young women’s attitude to physical activity in adult life. Women in Sport & Physical Activity Journal, 9, 1: 65-86.
 • Fridlund, B, Lindgren, EC, Ivarsson, A., et al. (2000). Patients with implantable cardioverter-defibrillator and their conceptions of the life situation: A phenomenographic analysis. Journal of Clinical Nursing, 9: 17-45
 • Lindgren, EC. & Fridlund, B. (1999). Factors of exercise adherence influencing non-physically active young women. Women in Sport & Physical Activity Journal, 8, 2: 17-44


Bidrag till konferenser med refereeförfarande

 • Grill C., Ahlborg Jr. G. & Lindgren EC. (2009). Hospital middle managers’ valuation and handling of workplace dialogue. 3rd NOVO Symposium. Sustainable Nordic Health Care Systems. National Research Centre for the Working Environment (NRCWE) in Copenhagen, Denmark December 9 – 10 2009.
 • Eriksson, L., Baigi, A., Marklund, B. & Lindgren EC. Obsession with diet among fitness center participants in relation to body ideal and social physique anxiety. 6th European Association for Sociology of Sport ”Sport, Bodies and Identities” in Roma 27-31 maggio 2009.
 • Lindgren, EC., Bergh, H. & Baigi, A. The impact of an empowerment based exercise programme for non-physically active adolescent girls on social physique anxiety as well as general and specific self-efficacy. 6th European Association for Sociology of Sport ”Sport, Bodies and Identities” in Roma 27-31 Maggio 2009.
 • Haraldsson, K., Lindgren, EC., Fridlund B, Baigi A., Lydell, M. & Marklund, B. (2008). Evaluation of a school-based adolescent health promotion programme with focus on well-being related to stress. European Conference on Public Health: ”Health and innovation in Europe”, Centro Congressos de Lisboa 5-8 November 2008
 • Eriksson, L., Baigi, A., Marklund, B. & Lindgren, EC. (2008). Ambition of a perfect body - a risk factor of body dissatisfaction. Nordic Conference – Health, Participation and Effects of Sport and Exercise in Halmstad, Sverige 2–4 October 2008.
 • Lindwall, M. & Lindgren, EC. (2005). Effects of a long-term exercise intervention program on general self-efficacy and social physique anxiety for young non-active females. Proceedings (on CD-Rom) of the ISSP 11th World Congress of Sport Psychology in Sydney, Australia 15 - 19 August 2005.
 • Lindgren, EC. & Fridlund, B. (2000). Motives for participation in sport and exercise among young women. Sport Psychology Conference in the New Millennium in Halmstad, Sweden 24-27 May 2000.
 • Lindgren, EC. & Fridlund, B. (2000). Empowering sporting girls. European Women & Sport Conference in Helsinki, Finland 7-11 June 2000.
 • Fridlund, B. & Lindgren, EC. (1999). Patients with implantable cardioverter-defibrillator and their conception of the life situation: A qualitative analysis. Eur Soc Cardiol XXlth Congress in Barcelona, Spain, August 28-September 1, 1999.
 • Lindgren, EC. & Fridlund, B. (1999). Influences motivating exercise adherence in physically non-active young women. The 1st Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health in Halmstad, Sweden12-13 August 1999
 • Lindgren, EC. & Fridlund, B. (1998). Exercise adherence in physically non-active young women – influencing factors. 2:nd Nordic Health Promotion Research Agenda for the 21 st Century in Stockholm, Sweden 9-11 September 1998.
 • Lindgren, EC. & Fridlund, B. (1998). Young women’s values and evaluation of sport in adult life. 2:nd Nordic Health Promotion Research Agenda for the 21 st Century in Stockholm, Sweden 9-11 September 1998.
   

 

Senaste publikationer

Children’s stories about team selection: a discourse analysis
Eva-Carin M Lindgren, Cathrine Hildingh, Susanne Linner (Extern) Linnér
Leisure Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Facilitators of Physical Activity: Voices of Adolescents in a Disadvantaged Community
Linus Jonsson, Christina Berg, Christel Larsson, Peter Korp, Eva-Carin M Lindgren
International Journal of Environmental Research and Public Health, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Adolescents’ voices concerning facilitators of physical activity
Linus Jonsson, Christina Berg, Christel Larsson, Peter Korp, Eva-Carin M Lindgren
Abstract Book. ISBNPA 2017. , Victoria, British Columbia, International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

What undermines physical activity and healthy eating? - Voices of adolescents from a Swedish multicultural area
Linus Jonsson, Christina Berg, Peter Korp, Christel Larsson, Eva-Carin M Lindgren
International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA), Abstract Book, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis
Linn Håman, Natalie Barker-Ruchti, Göran Patriksson, Eva-Carin M Lindgren
Scandinavian Sport Studies Forum, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Orthorexia is framed as exercise dependence in Swedish daily newspapers
Linn Håman, Natalie Barker-Ruchti, Göran Patriksson, Eva-Carin M Lindgren
Svensk Beteendevetenskaplig Idrottsforsknings konferens (SVEBI) 11 – 12 november 2015 i Växjö, Poster (konferens) 2015
Poster (konferens)

Health promotion in nursing education: Attitudes among nurse students
Cathrine Hildingh, L. Cunico, Eva-Carin M Lindgren, Evy Lidell
Acta Biomedica, L'Ateneo Parmense, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Orthorexia nervosa: An integrative literature review of a lifestyle syndrome
Linn Håman, Natalie Barker-Ruchti, Göran Patriksson, Eva-Carin M Lindgren
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 36

2017

Children’s stories about team selection: a discourse analysis
Eva-Carin M Lindgren, Cathrine Hildingh, Susanne Linner (Extern) Linnér
Leisure Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Facilitators of Physical Activity: Voices of Adolescents in a Disadvantaged Community
Linus Jonsson, Christina Berg, Christel Larsson, Peter Korp, Eva-Carin M Lindgren
International Journal of Environmental Research and Public Health, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Adolescents’ voices concerning facilitators of physical activity
Linus Jonsson, Christina Berg, Christel Larsson, Peter Korp, Eva-Carin M Lindgren
Abstract Book. ISBNPA 2017. , Victoria, British Columbia, International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2016

What undermines physical activity and healthy eating? - Voices of adolescents from a Swedish multicultural area
Linus Jonsson, Christina Berg, Peter Korp, Christel Larsson, Eva-Carin M Lindgren
International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA), Abstract Book, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis
Linn Håman, Natalie Barker-Ruchti, Göran Patriksson, Eva-Carin M Lindgren
Scandinavian Sport Studies Forum, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2015

Orthorexia is framed as exercise dependence in Swedish daily newspapers
Linn Håman, Natalie Barker-Ruchti, Göran Patriksson, Eva-Carin M Lindgren
Svensk Beteendevetenskaplig Idrottsforsknings konferens (SVEBI) 11 – 12 november 2015 i Växjö, Poster (konferens) 2015
Poster (konferens)

Health promotion in nursing education: Attitudes among nurse students
Cathrine Hildingh, L. Cunico, Eva-Carin M Lindgren, Evy Lidell
Acta Biomedica, L'Ateneo Parmense, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Orthorexia nervosa: An integrative literature review of a lifestyle syndrome
Linn Håman, Natalie Barker-Ruchti, Göran Patriksson, Eva-Carin M Lindgren
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 36

Sidansvarig: Webbredaktör IKI|Sidan uppdaterades: 2016-10-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?