Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Bra liv i Gårdsten

"Bra liv i Gårdsten" ett hälsofrämjande forskningsprojekt där
deltagarinflytande och egenmakt (empowerment) är centralt. Målet är hälsofrämjande kostvanor och munhälsa men projektet har inte begränsats till det. Utgångspunkten har varit det som deltagarna anser är viktigt för hälsa och välmående.

Syftet är att utveckla ett arbetssätt för att bedriva hälsofrämjande arbete genom att applicera en deltagarstyrd metod för att utforska vad människor i bostadsområdet Gårdsten själva föreslår för åtgärder för att förbättra hälsan samt hur detta kan leda till förändring.

Ökad delaktighet och egenmakt för jämlik hälsa

En förutsättning för ett hållbart samhälle är att hälsoklyftorna minskar. Interventioner, avsedda att främja hälsan, tenderar dock att missgynna grupper med sämre hälsa och därmed öka skillnaderna. Det finns därför ett stort behov av att utveckla metoder för att bedriva hälsofrämjande arbete som bidrar till minskade klyftor. Samhällets ansvar omfattar insatser på olika nivåer. Dels för att på en strukturell nivå påverka individers handlingsutrymme och dels för att stödja enskilda människors val och vanor. Oavsett åtgärder behövs dialog med dem det berör.

Vi har valt att utgå från en forskningsansats som bygger på att underlätta för mäniskor att formulera sig kring sin situation samt
gemensamt med andra försöka att påverka den. Delaktighet är centralt för att kunna stärka mäniskors egenmakt på detta sätt. Ambitionen är att boende, lokalt verksamma professionella och forskare deltar i forskningsprocessen och att så stort utrymme som möjligt lämnas åt deltagarna att definiera problem och finna åtgärder.

Boende i Gårdsten deltar

Projektet genomförs i Gårdsten som är ett bostadsområde i stadsdelen Angered i Göteborg. Boende i Angered har i genomsnitt sämre hälsa än Göteborg i övrigt, bland annat med avseende på munhälsa och fetma. Där finns en stor andel nyanlända flyktingar och invandrare och där har många låg inkomst och kort utbildning.

Att projektet utförs just här beror på att forskargruppen finns vid Angereds Närsjukhus och Göteborgs universitet. Här finns ett stort intresse kring hur man kan arbeta hälsofrämjande på ett bättre sätt. Den viktigaste anledningen till att projektet genomförs i Gårdsten är dock att här finns en mötesplats dit alla är välkomna som möjliggör denna typ av projekt.

Gårdstens Öppna Mötesplats (GÖM) är en mötesplats för
de boende där det pågår olika aktiviteter för alla åldrar under vardagar, exempelvis cykelskola och öppen förskola.

Alla som bor eller är intresserade av Gårdsten har varit välkomna att delta i forskningsprojektet. Inbjudan har gått ut via besökare vid öppna mötesplatsen genom vykort, anslag och personliga kontakter. Till följd av träffarna vid GÖM har även ett anslutande projekt vid fritidsgården i Gårdsten startat.

Metoden grundar sig i att underlätta diskussion och samling

Forskargruppens perspektiv är att deltagarinflytande och ökad egenmakt är viktiga komponenter i hälsofrämjande arbete, dvs. att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Metoden som används är Group-level assessment (GLA). Det är en kvalitativ, deltagarstyrd metod, som visat sig vara lämplig när man vill involvera större grupper av deltagare bestående i diskussioner som leder till förändring. Processen sker i sju steg; Climate setting, Generating, Appreciating, Reflecting, Understanding, Selecting, Action.

Det innebär ett sätt att identifiera behov av hälsofrämjande åtgärder, prioritera och välja bland dessa för att sedan i en arbetsgrupp sätta mål, finna vägar till och stöd för förändring samt arbeta mot målen.

Kunskaper för Gårdsten och hälsopromotion

Projektet har relevans såväl lokalt i Gårdsten som för hälsopromotionsområdet i stort. Lokalt synlig görs deltagarnas egen beskrivning av vad som leder till hälsa och välmående samt vilka behov, önskemål och förslag till hälsofrämjande insatser de har. Förhoppningen är också att deltagarna ska komma samman i grupper för att arbeta vidare med något som de anser extra angeläget.

Förutom att generera kunskaper som är till nytta för de som bor och verkar i Gårdsten är intentionen också att bidra till generella kunskaper som behövs för forskning och arbete inom hälsopromotion. Projektet kan leda till en utökad repertoar av metoder när det gäller att inkludera medborgare i utveckling, genomförande och utvärdering av hälsofrämjande interventioner samt ge ökad kunskap om vilka åtgärder som kan vara lämpliga och hur de kan genomföras.

Forskargruppen

Detta är ett samverkansprojekt mellan Angereds närsjukhus, Göteborgs universitet och Folktandvården som initierades och leds av fyra forskare inom nutrition och odontologi. I gruppen ingår även en dietist och en folkhälsoutvecklare. De är alla intresserade av hälsofrämjande och egenmaktsstärkande arbete. Gruppen består av:

  • Maria Magnusson, medicine doktor, legitimerad dietist och sjuksköterska samt folkhälsoplanerare vid Angereds Närsjukhus, VGR
  • Christina Berg, legitimerad dietist, professor vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, GU
  • Heléne Bertéus Forslund, legitimerad dietist, docent vid Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, SA, GU
  • Moa Hallmyr, folkhälsoutvecklare vid Angereds närsjukhus, VGR
  • Cecilia Hedström, legitimerad dietist vid Centrala barnhälsovården i Göteborg och Södra Bohuslän, VGR
  • Katharina Wretlind, docent och övertandläkare vid hälsoodontologiska enheten, Folktandvården, VGR

Rapport

Bra liv i Gårdsten: När invånarna själva får råda

 

Sidansvarig: Webbredaktör IKI|Sidan uppdaterades: 2019-01-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?