Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Starta eller stoppa snurran

Hälsopromotion, kandidatprogram, 180.0 hp

Efterfrågan på kunskaper om hälsa, kost och fysisk aktivitet ökar i samhället. Denna utbildning handlar om hälsofrämjande arbete kring kost och fysisk aktivitet. Hälsofrämjande arbete är nödvändigt för att vi alla skall må så bra som möjligt. Det behövs också för att minska hälsoklyftorna i samhället. Genom att stödja hälsosamma levnadsvanor kan vi främja vår hälsa och minska förekomsten av de flesta folksjukdomar. Det gäller till exempel fetma, hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer. I de svenska riktlinjerna från Socialstyrelsen framhålls särskilt matvanor som viktiga för att förebygga sjukdom. Maten har dessutom stor betydelse för njutning och social samvaro.
Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av hälsa, mat och näring. Programmet har en bred profil, vilket ger dig färdigheter som är användbara såväl i arbetslivet som inom forskning. Efter utbildningen har du kompetens för att motivera, stötta och påverka människor till livsstilsförändringar med ett helhetsperspektiv, framför allt med fokus på kost. Det kan handla om att stötta individer eller att genomföra hälsofrämjande insatser riktade till grupper, organisationer, stadsdelar eller hela kommuner.
 

Om utbildningen
Det treåriga kandidatprogrammet i Hälsopromotion ges med två inriktningar, kost eller idrott. Du kan även välja att läsa en fyraårig eller femårig utbildning genom att fortsätta med kurser på avancerad nivå under ett eller två år efter kandidatprogrammet, se nedan.
Under det första året i kostinriktningen läser du grundläggande kurser i kostvetenskap, så som näringslära. Andra året får du kunskap och färdigheter i vetenskapliga och hälsofrämjande metoder. Det sista året i programmet har du möjlighet att specialisera dig och fördjupa dina ämneskunskaper och färdigheter genom valfria kurser bland annat om fysisk aktivitet och idrottsnutrition. Du avslutar programmet med verksamhetsförlagd utbildning (praktik) och examensarbete.
Vi har ett eget utbud av kurser, men du kan också läsa vid andra lärosäten i Sverige och utomlands. Det finns också möjlighet att studera utomlands (Göteborgs universitet har utbytesavtal med andra universitet i ett flertal länder) International Student Office Pedagogen. Du avslutar med praktik (verksamhetsförlagd utbildning), vetenskapliga metoder och examensarbete.

Utbildningsplan för hälsopromotion kostinriktning (pdf)

När du läst den treåriga utbildningen kommer du att ha kunskaper om vad som händer med näringsämnena i kroppen, vad olika livsmedel innehåller samt matens hälsomässiga och kulturella betydelse. Du kommer också ha lärt dig om teorier kring hälsopromotion och livsstilsförändring samt tekniker för coaching och motiverande samtal. Dessutom kommer du ha kunskaper som gör att du kan följa och förstå forskning inom hälsopromotion och kostvetenskap.

Undervisningen
Undervisningsformerna på hälsopromotionsprogrammet baseras på självstyrt lärande där du som student är aktivt kunskapssökande. Du utvecklar ett medvetet och kritiskt värderande förhållningssätt till kunskap. En stor del av undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Resten utgörs främst av laborationer, workshops, praktiska tillämpningar och projektarbeten. Arbetet bedrivs både individuellt och i grupp. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska. Flera av lärarna är aktiva forskare. Förutom forskning inom hälsopromotion bedrivs även annan forskning kring kost och fysisk aktivitet vid institutionen.
 

Magister- eller masterexamen
Efter kandidatexamen kan du välja att fördjupa dig genom att läsa en magister- eller masterutbildning inom kostvetenskap. Vid vår institution är det möjligt att fördjupa sig inom kost och hälsofrämjande arbete men också att bredda sig genom att t ex läsa om hållbar matkonsumtion. Du kan också kombinera våra kurser med kurser vid andra institutioner eller lärosäten.
 

Arbetsområden
Utbildningen ger bred kompetens för folkhälsoarbete riktat mot individer, grupper och organisationer. Som hälsovetare kan du arbeta för många olika aktörer eller som egenföretagare. Du kan välja att arbeta med hälsa på individnivå, exempelvis inom företagshälsovård eller friskvårdsbranschen, men även i skolvärlden eller i föreningslivet. Hälsovetare kan också arbeta med strategiskt folkhälsoarbete inom kommuner, regioner och landsting. Du har även möjlighet att gå vidare med forskarstudier om du tar en magister- eller masterexamen.
Möjligheten att arbeta som hälsovetare efter avslutad utbildning bygger till stor del på egen drivkraft och kontakter på arbetsmarknaden. Under utbildningen finns inslag där tillfälle ges att bygga upp kontaktnät och visa upp sig på en tänkt framtida arbetsmarknad. Detta främst i form av verksamhetsförlagd utbildning (praktik) men även i andra moment i utbildningen.
Exempel på var våra tidigare studenter har praktiserat: Kommuner, bloggverksamhet, ätstörningscentra, företagshälsovård, äldreomsorg, Livsmedelsverket, Skolmatsakademin. Arbetsmarknaden är bred inom kost och hälsa och kan sträcka sig från kommunalt arbete till individuell coaching.
 

Huvudområde och profil
Huvudområdet i utbildningen är kostvetenskap. Det definieras som ”Människans möte med maten ur ett tvärvetenskapligt perspektiv”. Även om hälsoperspektivet är centralt i kostvetenskap så är ämnet bredare och rör betydelsen av mat och dryck i stort. Utbildningsprogram inom kostvetenskap finns på fler ställen i Sverige men vår profil mot hälsopromotion är unik. Vi brukar använda oss av WHOs definition av hälsopromotion.
Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the environment. Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities. Therefore, health promotion is not just the responsibility of the health sector, but goes beyond healthy life-styles to well-being.

Det innebär alltså att man sätter det som gör att människor mår bra i centrum istället för att koncentrera sig på sjukdom och behandling. På svenska brukar ofta hälsofrämjande användas synonymt med hälsopromotion.

 

Inriktningar

Studievägledning

Rum: CE 33a, Pedagogen Hus C
Tel: 46 (0)31 786 4201
E-post: stvl.iki@ped.gu.se

Besöks- och telefontider till studievägledare

Kontaktinformation

Programledare

Lena Gripeteg (kost)
Telefon: 031-786 4189

Beatrix Algurén (idrott)
Telefon: 031-786 4218

Studierektor

Annica Strandh Johansson
Telefon: 031-786 4227

Instagram

Möt nuvarande studenter och alumner:

halsopromotiongu på Instagram (kontot drivs av nuvarande studenter och alumner)

Sidansvarig: Webbredaktör IKI|Sidan uppdaterades: 2018-11-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?